Stadsbrand

Brand van Enschede Tot Stadsvergroting 1862-1883

1883 Stadsvergroting 1862-1883

Afbeelding:

Stadsplan van Enschede uit 1862. De grize gebouwen zijn verbrand, huizen in het zwart zijn gespaard gebleven. Stadsarchief Enschede.