Stadsbrand

Julia Stroink werd geboren op 24 januari 1815 te Enschede. Ze was de tweede dochter in een succesvolle firmantenfamilie. Haar beide ouders waren op maatschappelijk gebied erg actief. Vader was firmant van de firma J. Stroink & Zonen, moeder was medeoprichtster van de Maatschappij van Moederlijke Weldadigheid. Het familiebedrijf J. Stroink & Zonen verwierf met name bekendheid toen het in 1855 de eerste stoomweverij in Enschede oprichtte.JuliaStroink

De familie Stroink maakte deel uit van de doopsgezinde gemeenschap in Enschede. In deze kring leerde J. Stroink haar toekomstige man kennen. Op 25 september 1833 trouwde zij met Jan Bernard Blijdenstein, medefirmant van de textielfirma Blijdenstein & Co. Het echtpaar kreeg drie dochters; Julia, Catharina, Hermina Wilhelmina, en vier zonen; Benjamin Willem, Willem Joan, Herman Gijsbert en Jan Bernard.

Tekstbron voor het luisterstuk:  Brief van Julia Stroink, geschreven op 11 mei 1862, aan haar dochter Hermina Wilhelmina. J.J. van Deinse, Uit het land van katoen en heide (Enschede 1925) 237.

Afbeelding: Julia Stroink. C. Elderink, Een Twentsch Fabriqueur van de achttiende eeuw (Gouda 1923) 290-291.

Naam Grootte Type Laatst gewijzigd
MP3 bestand Julia Stroink 2 MB MP3 bestand 29 apr 2012, 22:44