Stadsbrand

Franz Wilhelm Ameling werd geboren op 4 september 1821 te Oldendorf (Borgholzhausen, Pruissen). Zijn vader was landbouwer van beroep. F.W. Ameling was zelf werkzaam als fabrieksarbeider. Het is mogelijk dat hij naar Twente trok om daar aan het arbeidsproces deel te nemen. 

Wat wel met zekerheid gezegd kan worden is dat hij op 17 juni 1844, trouwde met de Nederlandse Mina Strohm. Het echtpaar ging wonen aan de Noorderhagen te Enschede. In het burgerregister wordt de naam Franz Wilhelm vanaf dat moment op de Nederlandse manier geschreven: Frans Willem. In 1845 werd uit het huwelijk met M. Strohm een zoon geboren; Frederik Adolf. 
  FranzWilhelmAmeling
Tijdens de Enschedese stadsbrand van 7 mei 1862 gaat de woning van het gezin Ameling verloren. Uit een bewaard gebleven schadeformulier blijkt dat het gezin eigenaar was van twee woningen; één aan de Noorderhagen en één in de Achterstraat.

F.W. Ameling overleed op 22 mei 1888 te Enschede, hij werd 66 jaar.

Tekstbron voor luisterstuk en afbeelding: Stadsarchief Enschede, Commissie van onderstand voor de noodlijdenden door de brand van 7 mei 1862, inv.nr. 2903.

Naam Grootte Type Laatst gewijzigd
MP3 bestand Franz Wilhelm Ameling 2 MB MP3 bestand 01 mei 2012, 14:54