Stadsbrand

Johannes Marinus Vorstman werd geboren op 26 april 1832 te Rotterdam. Zijn vader was predikant van beroep. In 1850 ging J.M. Vorstman theologie studeren aan de universiteit van Leiden. Nadat hij deze studie succesvol had afgerond ging hij werken als predikant te Renswoude.

Op 13 december 1860 trouwde J.M. Vorstman met Wilhelmina van Oordt te Rotterdam. Het echtpaar verhuisde naar Enschede waar J.M. Vorstman predikant werd van de Nederlands-hervormde gemeente aldaar. Het gezin breidde zich in 1861 en 1863 uit met twee zoons; Johannes Christianus en Adriaan Hendrik.

J.M. Vorstman getuigde van een grote maatschappelijke betrokkenheid. Vlak na de grote stadsbrand in Enschede van 7 mei 1862, richtte hij samen met de heren S. Bloemendaal, B. Peteri en F.J. Kock een volksbibliotheek op. De meeste boeken waren in de brand verloren gegaan. Door inzendingen van elders kon het aantal lezers in korte tijd toch stijgen naar 260.

Te Enschede predikte J.M. Vorstman in de hervormde kerk op het marktplein. Het gebouw was erg laag verzekerd, en door de stadsbrand zwaar beschadigd. Om deze redenen kon men pas in 1864 met de opbouw beginnen. Om toch aan de behoefte van de hervormde gemeente te kunnen voldoen, werden vlak na de brand kerkdiensten gehouden op verschillende boerenerven in de omgeving. 

De allereerste dienst na de stadsbrand werd voorgegaan door J.M. Vorstman en vond plaats in de open lucht, bij de boerenwoning het Varvik in Lonneker. In november 1862 was de bouw van een noodkerk aan het eind van de Gronausestraat voltooid. Deze noodkerk was opgebouwd door dhr. Koch, stedelijk architect te Kampen. De diensten van de hervormde gemeente vonden hier plaats tot de kerk op het marktplein herbouwd was.

De vrouw van J.M. Vorstman, W. van Oordt, overleed op 12 mei 1869. J.M. Vorstman hertrouwde op 9 april 1874 met Femia Geertruida van Cramer. Twee jaar later kreeg het echtpaar een zoon: Allard Meinard.

J.M. Vorstman overleed op 9 juli 1917 te Zutphen. In Enschede is zijn naam terug te vinden in de Vorstmanstraat. Op 21 september 2004 veranderde deze naam in het Vorstmanplantsoen.03425

Tekstbron voor luisterstuk:J.J. van Deinse e.a., De brand van Enschede van 7 mei 1862, na 50 jaren herdacht (Enschede 1912)
86-87.
Afbeelding: Oude Markt. Oudheidkamer Twente.

Naam Grootte Type Laatst gewijzigd
MP3 bestand Johannes Marinus Vorstman 1 3 MB MP3 bestand 01 mei 2012, 15:10